KURZY ANGLIČTINY

Kurzy pro děti a mládež 7-19 let     

  • jsou rozděleny na základě dovedností a věku účastníků kurzů. Během 24 let praxe se prokázalo, že účastníci těchto kurzů si jsou v používání anglického jazyka významně jistější než žáci a studenti věnující se jazyku pouze v rámci školní výuky. Studenti v kurzech konverzují v angličtině plynule a s jistotou. S jistotou se vyjadřují a bez potíží rozumí mluvenému slovu. Pokud se děti/mládež začnou věnovat angličtině ve zdejších kurzech v rannějším věku, je standardem, že mezinárodní zkoušku CFE úspěšně skládají dřív než maturitní zkoušku. Úspěšní absolventi zkoušky FCE jsou od r.2016 osvobozeni od maturity z anglického jazyka.

Kurzy pro maturanty

  • jedná se o kurzy, ve kterých procvičíme společně všechny oblasti didaktického testu a projdeme spolu témata k ústní zkoušce týkající se právě požadavků vaší školy.

Kurzy přípravy k FCE a CAE

  • Jedná se o systematickou přípravu k mezinárodní zkoušce FCE, CAE. V tomto přípravném kurzu jsou používány skutečné testy z již proběhlých zkoušek spolu s dalšími materiály.

Kurzy pro dospělé  

  • jsou rozděleny dle úrovně znalostí a dovedností frekventantů. Během výuky panuje příjemná, ale přesto vysoce pracovní atmosféra. Maximálně se snažíme využívat pravou hemisféru, tzn. cílem je, abyste své znalosti uměli využít automaticky, bez pátrání v paměti.
  • KURZY VE DVOJICÍCH novinka, kterou jste si oblíbili. - OBSAZENO

Kurzy pro firmy   

  • tyto kurzy jsou přímo šity na míru požadavkům firem. Výuku je možno realizovat jak v mé učebně v Domě Kultury v Mladé Boleslavi, tak ve vašich prostorách s dojezdem do 20km z Mladé Boleslavi.

Specializovaná angličtina

  • nabízím výuku specializované angličtiny - např.jak správně prezentovat své projekty, dále angličtinu pro LÉKAŘE, TECHNIKY (automobilový průmysl), PILOTY, EKONOMY

ON-LINE VÝUKA nabízím plnohodnotnou výuku odpovídající výuce prezenční.